Under gis den engelske teksten fra news.typo3.org. Som flerårig deltaker på T3CON, anbefales alle som har TYPO3 som levebrød/eller bruker TYPO3 i en ... Les mer