Tilgjengelighet på nettsider for personer med ulike funksjonshemminger er noe som er altfor lite vektlagt i arbeidet med organisasjoners og bedrifters ... Les mer
Linnea Rådgivning sin gamle nettside
Etter 4 år med samme design og innholdsstruktur er nettsidene til Linnea Rådgivning oppdatert med ny design og forbedret innhold Nettsidene til Linnea ... Les mer