Pilegrim for Hospice 2014

Sommeren 2014 går Hopiceforum Norge pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for å sette søkelys på verdiene i hospicetradisjonen. Alle er velkommen til å vandre med oss!

Linnea Rådgivning vil følge med gjennom å bistå med utvikling av nettsider og supportere disse under turen.

Pilegrimsvandring er en gammel tradisjon, og en inspirasjon for Hospicebevegelsen.

Når Hospiceforum Norge velger å sette søkelys på omsorg for døende, og ikke minst hospicebevegelsen gjennom en pilegrimsvandring fra Oslo til Trondheim, ser Linnea Rådgivning det som helt naturlig å bistå i å utvikle en nettside for dette prosjektet. En forlengelse av engasjement gjennom flere år.

Nettsidene til Pilegrim for Hospice finner man på www.pilgrimforhospice.com