Min kunnskap

2003 - 2004Bi Senter for Lederutdanning
Oslo, Norge
Avsluttende Masterprogram Master of Managment,  Økonomisk styring med beslutningsstøtte (10 vekttall) 
2002 - 2003Norges Handelshøyskole
Bergen, Norge
Master of Business Administration (MBA) i Strategisk ledelse
2002 - 2003

 

BI Senter for Lederutdanning
Oslo, Norge
Managmentprogram (del av Master of Managment) i Team og teamledelse (10 vekttall)
Karakter: 2,06
1996 - 1997BI Senter for Lederutdanning
Oslo, Norge
Managmentprogram (del av Master of Managment) i Informasjonsteknologi (10 vekttall), Informasjonsteknologi - Innovasjon og ledelse
Karakter: 2,02
1994 - 1995Høgskolen i Nord-Trøndelag
Steinkjer, Norge (tatt desentralisert på Lillehammer)
4 vekttall kurs i Bedriftsøkonomi (BØ 303) Hovedvekt på offentlig økonomi og styring
Karakter 1,5
1992 - 1993Bedriftsøkonomisk Institutt
Mo i Rana, Norge
10 vekttall studiekurs i prosjektadministrasjon og -ledelse (tilsvarende kurs er i dag en del av BI's Master of Managmentprogram)
Karakter: 1,8
1982 - 1986Norges Landbrukshøyskole (UMB)
Ås, Norge
Sivilagronom i økonomiske fag (Landbruksøkonomi)
Fagkretser:
  • Regionaløkonomi/offentlig økonomi
  • Ressursøkonomi
  • Arealplanlegging/arealforvaltning
  • Offentlig rett/forvaltningsrett
  • Organisasjonslære
  • Bedriftsøkonomi
  • Hovedoppgave (diplomoppgave)
  • Innen regionaløkonomi/offentlig økonomi.
Tittel: Ein studie av næringsstrukturelle faktorar sin betydning for skatteinntekta i 4 Opplandskommunar, med ekstra vekt på landbruket.

Hovedkarakter: 2,03 (92 vekttall, 90 vekttal er minimum for å få kanditateksamen)
Hovedoppgave: 2,5
Snittkarakter hovedfagskurs: 1,5
Antall vekttall totalt: 108

Andre kunnskaper, verv og egenskaper

DatakunnskapBehersker de fleste vanlige brukerprogram som Word, Excel og Powerpoint på et relativt avansert nivå.
Bruker ellers Photoshop, Indesign, Access, Dreamweaver, Illustrator og en del andre program
Og som dette webstedet viser, behersker jeg det å sette opp et fungerende websted.
Erfaring med implementering av datasystemer og dataløsninger.
Annet (verv m.m.)Leder Askjellrud Huseierforening 2002 - 2003, 2004 - 2006.
Delegasjonsleder CISV-leir 1981 (Delegasjon fra Gjøvik til leir i Sverige)
Stabsmedlem CISV-leir 1991 (CISV-Gjøvik sin leir på Lena, med 48 11-åringer, 12 delegasjonsledere og 5 JC i 4 uker. Staben på 4 har alt ansvar for planlegging og drift av leieren)