Managment

Oppland Fylkeskraft AS

Oppland Fylkeskraft AS er et selskap 100 % eid av Oppland fylkeskommune for å forvalte fylkeskommunens eierandel i Eidsiva Energi AS (9,84 %). Selskapet ble etablert i juni 2007, og Linnea Rådgivning ble engasjert i august som daglig ledelse. Oppdraget ble avsluttet den 7.1.2013

Mjøsenergi Invest AS

Daglig ledelse av selskapet siden etableringen i 2001, fra juli 2002 som oppdrag. Mjøsenergi Invest AS ble i perioden 2001 til november 2005 eid av Oppland fylkeskommune og Eidsiva Energi AS (HEAS).

Selskapets virksomhet har vært eierskap av Oppland fylkeskommunes og  kommuners eierandel i Oppland Energi AS.

Fra november 2005 ble kommunene Lesja, Skjåk, Nord-Fron, Ringebu, Øyer, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre også eiere gjennom en rettet emisjon.

Fra februar 2007 er Eidsiva Energi AS eneier, etter at de andre eierne har byttet sitt eierskap i direkte eierskap i Eidsiva Energi AS. Selskapet ble fusjonert inn i Eidsiva Vannkraft AS i august 2007.

Arbeidet har omfattet vanlige administrative oppgaver, regnskap samt gjennomføring av 2 emisjoner, og fusjonsprosessen med Eidsiva Energi AS. Totalt omfang ca 1200 timer.

Andre energisaker

Hjemfall

Engasjert 2004 og vår 2005 for å bistå komitè 2 i fylkestinget i Oppland med saksforberedelse i tilknytning til hjemfallssaken.

Generelle energisaker, Oppland fylkeskommune

Bistand knyttet til energisaker av ulik type, blant annet medlemskapet i Samarbeidende kraftfylker og diverse høringer.

Samarbeidende kraftfylker

Rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser av nytt hjemfallsregime.