Nettløsninger

Pasientreiser HF

Ordinære nettsider i perioden desember 2007 til og med 30.9.2016. Intranett fra 1.4.2011 - d.d.

www.pasienttransport.no/www.pasientreiser.no

Helseforetakene i Norge ved de ulike kjørekontorene lanserte i 2007 (desember) informasjonsportal for informasjon om rettigheter, rutetider og mer når det gjelder pasienttransport. Portalen bl implementert og utviklet av Linnea Rådgivning, med TYPO3 som verktøy

Nettstedet er utviklet med betydelige krav til språkhåndtering, da sidene skal være på bokmål, nynorsk og samisk, med mulighet for andre språk videre.

Nettstedet har ellers hatt krav til å følge WAI og W3C sine standarder, samt være gjort så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Dette er gjort gjennom å kunne vise sidene med større skrift, samt med høy kontrast.

Nettstedet er gitt tillatelsen til å bruke Kvalitesmerket for webkvalitet, et ikke "offentlig" kvalitetsmerke, men allikevel en indikasjon på god kvalitet.

Pasientreiser ANS overtok ansvaret for nettstedet i mai 2009.

www.pasientreiser.no (nyversjon)

Nye nettsider basert på TYPO3 lansert 1.3.2011. Intranett lansert 1.4.2011. Endringer medførte at de åpne nettsiden ble overført til www.helsenorge.no for brukere, og nye www.pasientreiser.no helsepersonell og transportører for i løpet av 2016 (1.10.2016).

Intranettløsningen for Pasientreiser HF er fremdeles i TYPO3 og driftes av Linnea Rådgivning

Stiftelsen Norsk Sjømatsenter

Linnea Rådgiving har utviklet og driftet flere nettløsninger/nettsider for Stiftelsen Norsk Sjømatsenter fra mai 2006 til juni 2015

 • Stiftelsen Norsk Sjømatsenter sin hovedside, www.sjomat.no (mai 2006 - april 2013).
 • Fiskeriforum Vest sin side, www.fiskeriforum.no (august 2006 - november 2013)
 • Sats på torsk, www.torsk.net (juni 2008 - juni 2015)
 • Smak av kysten, www.smakavkysten.no (juni 2007 - juni 2016)
  Perioden juni 2015  - juni 2016 for Matarena AS
 • Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland (november 2011 - juni 2016)
 • Om lysingen (juni 2013 - juni 2015)
 • Sesongkalender fisk, www.sesongkalender.no (august 2014 - d.d)
  Fra juni 2015 del av Matarena AS/Smak av kysten

Alle nettsidene basert på TYPO3 CMS

Under er diverse skjermdumper fra nettsidene.

Monalisahuset/Grensen

Monalisahuset var et restauranthus/bar/nattklubb loklaisert i Grensen 10 i Oslo. Linnea Rådgivning utviklset og driftet nettsider for restauranthuset i perioden februar 2010 til oktober 2015. Nettsidene ble utviklet i to varianter over de 5 årene.

Se skjermdumper under.

Hospiceforum Norge

Hospiceforum Norge er en interesseorganisasjon som arbeider for hospice og pallativ behandling i Norge.

Linnea Rådgivning utviklet nettsider for organisasjonen i 2012, med design laget av Yokoland. Nettsidene ble driftet fram til og med juni 2017 (hvor organisasjone overtok for drifting i egenregi). Det ble også laget nettsider for "prosjektet" Pilgrim for hospice 2014 - et prosjekt hvor organisasjonens leder Astrid Rønsen og et annet styremedlem gikk pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim - for å skape blest om hospicesaken.

Hindsæter Hotell

Hindsæter Hotell er et lite tømmerhotell fra 1998 plasser langs Nasjonal turistvei Valdresflya.

Linnea Rådgivning overtok driften av bedriftens nettsider i desember 2011 og ny versjon ble lansert i mars 2012. Nettsidene ble redesignet og lansert i ny versjon av TYPO3 i dsemeber 2014.