Nøkkelreferanser

Oppland Fylkeskraft AS, holdingselskap energisektoren - daglig ledelse (2007 - 2012 )

Mjøsenergi Invest AS, holdingselskap energisektoren - daglig ledelse (2001 - 2007)

Pasientreiser ANS, utvikling/implementering og drift av nettløsning og intranett - (høsten 2007  - høsten 2016)
Pasietnreiser HF, utvikling og drift av intranett (høsten 2016 - dd)

Norsk Sjømatsenter, utvikling av nettløsning for senteret og flere av de prosjektene senteret arbeider med, - (mai 2006 ->  2015)

Sjelden.no, utvikling av nettsider etc (Underleveranse eFaktor)

Acampus.no, utvikling av nettsider etc (Underleveranse eFaktor)