Nettstedsløsninger/webutvikling

Nettsider er kommunikasjon, strategi og merkevarebygging. Ikke primært teknologi.

Å få til gode websider (nettsted) for en organisasjon eller bedrift er ikke nødvendigvis enkelt. Svært ofte blir det sentrale hvilken teknologisk løsning som skal velges for nettstedet. Ikke minst fordi IT-avdeling eller IT-personell blir gitt ansvaret for å få nettstedet opp.

Min innfallsvinkel er at teknologien er mindre sentral. Både fordi det finnes en lang rekke teknologiske løsninger som er gode nok, og fordi teknologien skal støtte opp om de andre forholdene som er viktig for et nettsted. Men det er viktig at teknologien ikke begrenser utviklingen, da en nettløsningen ofte har levetid på 3 - 4 år eller mer (med mindre justeringer).

Innhold, tekst, bilder, video, vil alltid være det viktigste.

Primært skal nettstedet etablere en kontakt/kommunikasjon med brukeren. Uansett om brukeren er kunde, informasjonssøker eller har andre grunner til å oppsøke ditt nettsted. Det er således ikke tvil om at innhold faktisk er det viktigste, men innholdet må presenteres på en god måte og struktureres slik at bruker finner lett frem.

Under metode er en fremgangsmåten beskrevet som vi mener vil lede til gode og fungerende nettsider.