En mulig prosess!

Selv om metoden er omfattende i utgangspunkt, er ikke det det samme som at den er tidkrevende. Metodens hensikt er vel så mye å reise de viktige spørsmålene knyttet til utviklingen av et nettsted, slik at man sikrer å ta hensyn til viktige forhold. Metoden må nemlig ikke følges slavisk. Metoden er nærmere beskrevet i hvert av menypunktene til høyre.

Første fase: Utvikle identitet og "brand".

 • Finne bedriftens/organisasjonens identitet og "brand".
 • Gjennomgå konkurrentenes tilstedeværelse på web.
 • Utvikle bedriftens/organisasjonens kommunikasjonsstrategi for nettet.

Andre fase: Nettstedets struktur.

 • Hvem er målgruppene for nettstedet og hva er deres behov.
 • Lage en arkitektur for webstedet (struktur). Hvilken funksjonalitet skal være tilstede (ehandel, interaktivitet, underholdning). Hvordan skal innholdet sorteres/tematiseres.
 • Hvordan struktur og innhold skal vedlikeholdes og utvikles.

Tredje fase: Design, brukergrensesnitt og løsningsvalg.

 • Etablere skisse til design som ivaretar bedriftens/organisasjonens identitet.
 • Etablere skisse til brukergrensesnitt og navigasjonssystem.
 • Velge teknologisk løsning. Teknologi som ivaretar kravene til funksjonalitet, struktur, design og brukergrensesnitt.

Fjerde fase: Sette sammen og teste.

 • Installere teknologisk løsning og få på plass design, funksjonalitet, brukergrensesnitt og struktur i denne.
 • Få på plass "statisk" innhold
 • Teste løsningen. Både intern testing av publiseringsdelen og test mot brukere.
 • Justere/rette løsning på bakgrunn av testresultater.

Femte fase: Innhold og lansering.

 • Få på plass alt nødvendig innhold.
 • Lansere nettstedet

Sjette fase: Oppdatering og vedlikehold.

 • Etablere rutiner og ansvar for vedlikehold av innhold og struktur