Økonomisk kontroll - økonomisk analyse

Budsjettoverskridelser, er det dagens orden?

Stadig vekk ser vi avisoppslag om budsjettoverskridelser i kommuner og offentlige virksomheter, om investeringer som viser seg å sprenge kostnadsrammer eller faktisk er helt feil.

Nå kan faktisk en budsjettoverskridelse være bevisst, ja den kan faktisk være lønnsom på sikt. Men slik dette beskrives i oppslagene, virker det nesten som overskridelsene kommer som en overraskelse på de ansvarlige og langt fra er bevisste handlinger.

Årsakene til at overskridelser, feilinvesteringer og budsjettsprekker kommer er nok mange, og ofte komplekse. For komplekse til å beskrive i noen korte avsnitt, men noen årsaker kan allikevel pekes på.

  1. Bevisst feilbudsjettering. Ja, dette gjøres i enkelte tilfeller for å få til beslutninger man vurderer som nødvendige, men som er problematisk å argumentere for økonomisk.
  2. Regnskapssystemer er dårlig egnet til kostnadskontroll og økonomisk analyse. Primært fordi:
    • Tilbakemelding gjennom rapporter kommer for sent.
    • Tilpasset finansielle data og ikke kostnadsdata.
    • Tar ikke hensyn til aktiviteter og prosesser.
  3. Manglende kunnskap om økonomisk analyse og kostnadskontroll.
  4. Man måler faktisk feil variabel.

Det er således lurt å ha et meget kritisk blikk på hva egentlig budsjett og økonomissystem (som hovedsaklig er et finansielt system) i det hele kan fortelle om økonomisk status. Innen kommunesektoren vil man trolig argumentere med at regnskapsystemet bygger på Kostrakoder, og således er langt bedre. Nå er i realiteten Kostra kun laget for å sammenligne kommune, og er like dårlig som andre systemer til effektiv kostnadskontroll, kostandsanalyse og økonomisk analyse.

Kostra har en fordel, det er at det gir homogene data, som kan brukes sammen med tilleggsdata for effektiv kostandskontroll og analyse