Activity Based Costing (ABC) og Activity Based Managment (ABM)

ABC som metodikk bygger på hvilke aktiviteter som utføres i organisasjonen, og var primært en metode utviklet for å gi innsikt i det faktiske ressursforbruket av indirekte kostnader. Men har senere vist seg å kunne brukes med hell også på direkte kostnader.

[mer...]

Strategisk kostnadsanalyse

Strategisk kostnadsanalyse består av elementene verdikjedeanalyse, analyse av konkurransemessige fordeler og kostnadsdriveranalyse (Skaldehaug 2003). Her ser man den klare koblingen til aktivitetsbasert teori, særlig verdikjede som Porter var skaperen av.

[mer...]