Økonomisk analyse

Linnea Rådgivning kan gi bistand når det gjelder en lang rekke typer økonomiske analyser som brukes som grunnlag for å fatte bedre beslutninger. Dette gjelder blant annet:

  • Ulike kostnadsanalyser.
    Både tradisjonelle kostnadsanalyser, aktivitetsbasert kostnadsanalyse og strategiske kostnadsanalyser.
  • Investeringsanalyser.
    Både vanlige investeringsanlyser med bruk av nåverdi, investeringer under usikkerhet der verdi av tilleggsinformasjon kan vurderes, og vurdering av investeringer der valgmuligheter i form av utsettelse med mer (realopsjoner) finnes.
  • Lineær programmering.
    Analyser som går ut på å finne fram til optimal produktmix, optimal utnyttelse av ressurser, og hvilke ressurser som er beskrakninger med mer.
  • Modellering/simulering av alternativer

For eksempler og nærmere informasjon om hva som ligger i ulike typer økonomisk analyse vises til det som finnes under menyvalget kunnskap til høyre.