Hvorfor strategiutvikling

Vi har aldri laget noen strategier for virksomheten, og vi har da lyktes relativt bra. Er ikke behovet for strategier bare noe som konsulenter har funnet på.

Alle virksomheter har faktisk strategier, selv om de ikke har noe skrevet på et papir eller uttrykt på en annen måte. Alle virksomheter har et formål, har mål (uttrykt eller ikke), planer for hva de skal gjøre og tar hensyn til konkurrenter. Alt dette er egentlig uttrykk for at man har en strategi. Faktisk er det at man oppfatter at man har lyktes, et klart uttrykk for at man har realisert strategier.

Så behovet for strategier er ikke noe som konsulenter har funnet på, det er et reelt behov. Noe følgende  viser:

  1. Strategier gir retning
  2. Strategier fokuserer innsats
  3. Strategier definerer organisasjonen
  4. Strategier gir konsistens i handlinger

Alt dette er i stor grad forutsetninger for å lykkes.

Strategiutvikling

Strategiutvikling er sentralt;

  • ...for å få bedre resultater
  • ...for skape konsistente handlinger (Realisert strategi: Mønster i en strøm av handlinger)
  • ...for å utvikle intensjoner

Linnea Rådgivning kan bistå over et bredt felt når det gjelder utvikling og evaluering av strategier. Som noen av metodene vil Balansert målstyring og strategiske kart brukes. Totalt sett har Linnea Rådgivning en omfattende verktøykasse til disposisjon, og som omfatter de fleste sentrale verktøy for strategisk analyse og strategiutvikling.

Arbeid som kan utføres er:

  • Analyse av organisasjonens nåværende situasjon for å finne fram til de mest sentrale strategiske utfordringene.
  • Sparringpartner for ledelsen for å utforme konsistente strategiske intensjoner.
  • Bistå med metoder for å skape konsistens i handlinger - i implementeringen av strategiene.