Balansert målstyring (BSC)

Linnea Rådgivning har en noe annen innfallsvinkel til Balansert Målstyring (BSC) enn mange andre. Fokus settes ikke primært på BSC som et resultatoppfølgingssystem, men som en metode for utvikling og implementering av strategier. Resultatoppfølgingen blir da en konsekvens av de valgte strategier, og i stedet for å måle mindre relevante faktorer, vil hovedfokus bli de reelle suksessfaktorene.

Litt mer omfattende informasjon om BSC finnes her.

Innføring av BSC i en organisasjon vil uansett ta tid, og kreve at organisasjonen er villig til å bruke tid og ressurser internt for å lykkes. Men eksempler fra Norge og andre land viser at lykkes man, oppnås gode resultater.

Linnea Rådgivning har som klar filosofi at ved innføring av Balansert målstyring, skal og må prosessen drives av organisasjonen selv, og ikke minst med toppledelsen som pådriver.

Linnea Rådgivning tilbyr derfor tjenester som kan hjelpe organisasjonen til å få i gang prosessen og gjennomføre den. Eksempler er:

  • Opplæring/kunnskapsoverføring i hva balansert målstyring er, og hvilke resultater som kan oppnås.
  • Bistå med planlegging og gjennomføring av prosesser.
  • Være sparringpartner for toppledelse og lokal prosjektorganisasjon.

Hvilket bidrag som skal gis avklares med oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle.