Metoder

Fleksibelt og tilpasset metodevalg

Linnea Rådgivning bruker ikke en definert metode knyttet til strategiutvikling og strategiimplementering. I stedet brukes et vidt spekter av anerkjente metoder satt sammen slik at de best mulig fungerer i den aktuelle situasjonen. Bruk av ulike metoder gir også en mulighet for å se problemstillinger fra ulike vinkler, i motsetning til en mer slavisk metodebruk.

Ulike metoder som Linnea Rådgivning har kunnskap i er blant annet:

  • Balansert målstyring og strategiske kart
  • Verdikjede, verdiverksted og verdinettverk
  • Porters 5-krefter
  • Co-opetition
  • med flere

Balansert målstyring og strategiske kart vil i de fleste tilfeller brukes som rammeverk for de andre metodene.