Tjenester

Tjenester tilpasset den enkelte oppdragsgiver.

Linnea Rådgivning tilbyr et sett av tjenester knyttet til strategiutvikling og strategiimplementering.  Hvilke tjenester, omfanget av tjenester og innholdet vil være noe som blir avklart med den enkelte oppdragsgiver. Det er flere grunner til ikke å tilby en direkte A til Ã… pakke, men den mest sentrale er at behovet og forutsetningene aldri vil være identisk. Da er en fremgangsmåte der man i samråd med kunde finner fram til en kostnadseffektiv prosess basert på kundens behov, kompetanse og tilgang på egne ressurser klart å foretrekke.

Kompetanseoverføring til oppdragsgiver en bærebjelke

Sentralt for Linnea Rådgivning er å gjøre oppdragsgiver i stand til å gjennomføre store deler av strategiprosessen på egenhånd. Overføring av kompetanse er således et sentralt element i tjenestene. Oppdragsgiver vil være den som sitter med mest kunnskap om egen bedrift/organisasjon, og organisasjonens omgivelse. Linnea Rådgivning sitt viktigste bidrag vil være å gjøre oppdragsgiver i stand til å etablere levedyktige strategier, implementere disse og følge de opp framover. Ikke å levere rapporter som ender i en skrivebordsskuff.