Team - løsningen på alle problemer

Team er populært, men virker de etter hensikten?

Å organisere arbeidsoppgaver i team er en arbeidsform som har hatt og delvis har stor popularitet. Man bruker i alle fall begrepet team om hvordan man organiserer arbeidet.

Men samtidig er det svært mange organisasjoner som opplever at "teamene" er mindre effektive en andre måter å organisere arbeidet på, samt at teamene i seg selv ikke fungerer særlig godt.

Å lykkes med team er ikke automatikk, det er ikke bare å bestemme at man skal jobbe som team. Team krever kunnskap og forståelse om hva team egentlig er, det krever noe fra organisasjonen der teamene skal arbeide og det krever opplæring av teamene.

Effektive team løser oppgaver bedre enn andre organiseringer!

Men team kan også utføre oppgaver langt bedre enn man kan gjøre ved andre måter å organisere arbeidet på. Men det krever at man legger ned arbeid i å sette sammen teamene, lære opp teamene og bruke de der teamene har en hensikt. Og ikke bruke team fordi det er et moteord.

Under lykkes med team er de grunnleggende forutsetninger for team skissert, og under litteratur og kunnskap kan man finne mer info. Under tjenester kan man se hva Linnea Rådgivning kan bidra med.