Noen avhandlinger og rapporter

Kunnskap inneholder avhandlinger og større notater/rapporter om temaet team. Avhandlingene er hele eller deler av avhandlinger skrevet i tiknytning til gjennomføring av mastergrader, og har således det faglige nivået som kreves der. 

  • Team recruitment, motivation and team building

    Dette er et notat skrevet til ledende personer i TYPO3 Association, og som beskriver forhold knyttet til det å rekruttere teammedlemmer, motivasjon og hvordan bygge teamet. Notatet er skrevet på engelsk. Mye av det som står i notatet kan fungere som en enkel "huskeliste" knyttet til team.

  • Kan organisasjonen lykkes med team

    Oppgaven her beskriver hvilke forhold i en organisasjon som påvirker muligheten for å lykkes med team

  • Team og teameffektivitet

    Hva er team, hvilke oppgaver egner seg for team og hvordan påvirkes teameffektivitet. Hva kan gjøres for å lykkes